Veikalu apdrošināšana

Tirdzniecības uzņēmumu apdrošināšana

Terms and conditions

Telpas, iekārtas un aprīkojums, preces un krājumi, uzņēmējdarbības pārtraukums (komercdarbības pārtraukums) tiek apdrošināts uz Visu risku noteikumiem pret tādiem apdrošināšanas gadījumiem, kā piemēram: uguns nelaimes, vētras un krusas radītiem bojājumiem, noplūde no inženierkomunikācijām, trešo personu prettiesiska rīcība, stiklojuma bojājumi un citiem neparedzētiem gadījumiem, izņemot apdrošināšanas noteikumos paredzētos izņēmuma gadījumus.

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana atlīdzina trešajām personām (klientiem vai telpu īpašniekiem) zaudējumus, kas radušies telpu nepareizas apsaimniekošanas rezultātā.

Darba devēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana atlīdzina darbiniekiem nodarītos zaudējumus nelaimes gadījumā darbā, par kuru ir atbildīgs darba devējs.

Vērts zināt
Apdrošināšanas segums ir spēkā veikala adresē. Plašāka informācija par tirdzniecības uzņēmumu riskiem un iespējamajiem apdrošināšanas nosacījumiem atrodama Tirdzniecības uzņēmumu apdrošināšanas lapā.

Apdrošināšanas noteikumi
Vispārīgie apdrošināšanas noteikumi
Īpašuma visu risku apdrošināšanas noteikumi
Komercdarbības pārtraukuma apdrošināšanas noteikumi
Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi
Darba devēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi