Octa

Transportlīdzeklis

Lauks ir obligāts

Reģistrācijas numurs ievadīts nepareizi

Transportlīdzeklis ar Taviem norādītajiem datiem nav atrasts. Lai aprēķinātu cenu, tomēr nepieciešams arī tehniskās pases numurs.

Lauks ir obligāts

Tehniskās pases numurs ievadīts nepareizi

E-pasta adrese ievadīta nepareizi

Invaliditātes apliecība

Lauks ir obligāts

Nepareizs invaliditātes apliecības numurs

Apliecība pieder bērnam (manam vai manā aizbildniecībā esošam)

Lauks ir obligāts

Personas kods ievadīts nepareizi

Ja piekrīti saņemt individuālu apdrošināšanas informāciju no If, norādi e-pastu.

Ja neesi transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs, cenas aprēķinu drīksti veikt tikai tad, ja Tev ir šīs personas atļauja.

Turpinot Tu apliecini, ka esi iepazinies ar Privātuma aizsardzības noteikumiem par personas datu apstrādi.

{{ model.vehicle.brand }} {{ model.vehicle.model }} ({{ model.vehicle.registrationNumber | uppercase }})

Invaliditātes apliecības numurs: {{ model.disabilityLicenseNumber }}

Apliecībā norādītais personas kods: {{ model.disabledChildCode }}

OCTA

Šis ir OCTA standartlīgums.

{{ item.period }} mēnesis {{ item.period}} mēneši {{ item.period}} mēneši
{{item.amount | hkCurrency: 'False' }}

Apdrošināšanas periods

Apdrošināšanas periods

Lauks ir obligāts

Datums ievadīts nepareizi

Datums nevar būt pagātnē

Sākuma datums nevar būt vairāk kā {{ maxDaysInFuture }} dienas uz priekšu

Polise stāsies spēkā ne ātrāk kā {{model.minStartDate | hkDate }}

{{model.startDate | hkDate }} līdz {{model.endDate | hkDate }} {{ model.policyPeriodDays }} diena/-s
Icon/ui/clock
{{ purchaseDelayRuleTranslation }}
Apdrošināšana spēkā ne tikai Baltijā, bet arī visās Eiropas ekonomikas zonas valstīs.

Standartlīguma periods: {{model.startDate | hkDate }} - {{model.endDate | hkDate }} {{ model.policyPeriodDays }} diena/-s ({{ model.policyPeriodMonths }} mēnesis) ({{ model.policyPeriodMonths }} mēneši) ({{ model.policyPeriodMonths }} mēneši)

OCTA+

Papildini polisi ar kādu no OCTA+ segumiem!

{{model.tzrPremium | hkCurrency: 'False' }}
Atlīdzība pie If
Pēc negadījuma Tev nevajadzēs vērsties pie cita apdrošinātāja.
Pēc negadījuma Tev nevajadzēs vērsties pie cita apdrošinātāja. Ja kāds Tev nodarīs zaudējumus, If sniegs ar atlīdzības saņemšanu saistīto servisu, kā arī veiks atlīdzības izmaksu un parūpēsies par transportlīdzekļa remontu.

 • Apdrošināšana spēkā visiem transportlīdzeklim un personīgajām mantām nodarītajiem zaudējumiem
 • Apdrošināšana neattiecas uz personas veselībai un dzīvībai nodarītajiem zaudējumiem
 • Apdrošināšana spēkā arī negadījumiem, kas notikuši Igaunijā un Lietuvā
Nerādīt aprakstu Kas iekļauts apdrošināšanā
{{model.carReplacementPremium | hkCurrency: 'False' }}
Auto aizvietošana / noma
Atlīdzināsim izdevumus par vieglā pasažieru auto nomu līdz 175 EUR, ja negadījums noticis sadursmē ar citu transportlīdzekli un neesi bijis vainīgs tā izraisīšanā.
Atlīdzināsim izdevumus par vieglā pasažieru auto nomu līdz 175 EUR, ja negadījums noticis sadursmē ar citu transportlīdzekli un neesi bijis vainīgs tā izraisīšanā.

 • Iznomā auto uzreiz pēc negadījuma vai brīdi, kad nodod to remontā
 • Maksimālā atlīdzības summa – līdz 175 EUR
 • Apdrošināšana spēkā gan Latvijā, gan visās pārējās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs
Nerādīt aprakstu Kas iekļauts apdrošināšanā
{{model.theftPremium | hkCurrency: 'False' }}
Auto zādzība
Pasargā sevi no finansiāliem zaudējumiem, ja auto tiks nozagts.
Pasargā sevi no finansiāliem zaudējumiem, ja auto tiks nozagts. Zog ne tikai jaunos auto. Vecāki auto parasti tiek zagti, lai izjauktu tos rezerves daļās.

 • Piemērots jebkuram vieglajam pasažieru auto
 • Pašrisks – 15% no auto tirgus vērtības
 • Maksimālā atlīdzības summa – 5000 EUR
 • Apdrošināšana spēkā gan Latvijā, gan visās pārējās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs

Tirgus vērtība – summa, par kuru šādu auto var iegādāties negadījuma dienā.

Svarīgi!
Ja šis negadījuma veids būs arī Tavā KASKO polisē, tad, notiekot negadījumam, atlīdzību saņemsi tikai par vienu no polisēm - KASKO vai OCTA+.
Nerādīt aprakstu Kas iekļauts apdrošināšanā
{{model.animalAccidentPremium | hkCurrency: 'False' }}
Sadursme ar dzīvnieku
Apmaksāsim Tava transportlīdzekļa remonta izdevumus, ja būs notikusi tieša sadursme ar dzīvnieku.
Apmaksāsim Tava transportlīdzekļa remonta izdevumus, ja būs notikusi tieša sadursme ar dzīvnieku.

 • Atlīdzinām izdevumus gan transportlīdzekļa remonta, gan bojāejas gadījumā – līdz 5000 EUR
 • Apdrošināšana spēkā arī negadījumiem, kas notikuši Igaunijā un Lietuvā
 • Pašrisks – 0 EUR


Svarīgi!
Ja šis negadījuma veids būs arī Tavā KASKO polisē, tad, notiekot negadījumam, atlīdzību saņemsi tikai par vienu no polisēm - KASKO vai OCTA+.
Nerādīt aprakstu Kas iekļauts apdrošināšanā
{{model.carRepairPremium | hkCurrency: 'False' }}
Remonts savam auto
Apmaksāsim Tava auto remontu arī gadījumos, kad pats izraisīji sadursmi ar citu transportlīdzekli un Tavs auto ir sasists.
Apmaksāsim Tava auto remontu arī gadījumos, kad pats izraisīji sadursmi ar citu transportlīdzekli un Tavs auto ir sasists.

 • Atlīdzinām izdevumus gan auto remonta, gan bojāejas gadījumā – līdz 5000 EUR
 • Atlīdzinām izdevumus par bojātā auto transportēšanu no negadījuma vietas (Latvijā, Igaunijā un Lietuvā – līdz 100 EUR)
 • Pašrisks – 0 EUR


Svarīgi!
Ja šis negadījuma veids būs arī Tavā KASKO polisē, tad, notiekot negadījumam, atlīdzību saņemsi tikai par vienu no polisēm - KASKO vai OCTA+.
Nerādīt aprakstu Kas iekļauts apdrošināšanā

Nav iekļauts

 • Atlīdzība pie If
 • Auto aizvietošana / noma
 • Auto zādzība
 • Sadursme ar dzīvnieku
 • Remonts savam auto

Apdrošinājuma ņēmējs

Apdrošinājuma ņēmējs/maksātājs Apdrošinājuma ņēmējs/maksātājs

Lauks ir obligāts

Personas kods ievadīts nepareizi

Lauks ir obligāts

Reģistrācijas numurs ievadīts nepareizi

Lauks ir obligāts

Lauks ir obligāts

Lūdzu, izmanto latīņu alfabēta burtus!

Lauks ir obligāts

Lūdzu, izmanto latīņu alfabēta burtus!

Lauks ir obligāts

E-pasta adrese ievadīta nepareizi

E-pasts ir pārāk garš, atļauti tikai 70 simboli

Lauks ir obligāts

Tālruņa numurs ievadīts nepareizi

Tālruņa numurs ievadīts nepareizi

Transportlīdzekļa turētāja kontaktinformācija Transportlīdzekļa īpašnieks/turētājs
Nenorādīšu transportlīdzekļa īpašnieka/turētāja kontaktinformāciju

Lauks ir obligāts

E-pasta adrese ievadīta nepareizi

E-pasts ir pārāk garš, atļauti tikai 70 simboli

Lauks ir obligāts

Tālruņa numurs ievadīts nepareizi

Tālruņa numurs ievadīts nepareizi

Transportlīdzekļa īpašniekam vai turētājam likumā noteiktajos gadījumos tiks nosūtīts paziņojums, ja OCTA līgums zaudēs spēku pirms termiņa beigām (piemēram, transportlīdzekļu reģistrā tiks reģistrēts jauns īpašnieks).
{{ policyExistsWarning }}

Apliecinājumi un nosacījumi

Iepazinos un piekrītu apdrošināšanas noteikumiem

Lauks ir obligāts

Iepazinos un piekrītu apdrošināšanas noteikumiem

Lauks ir obligāts


If P&C Insurance AS Latvijas filiāle Tevis sniegto informāciju par sevi un transportlīdzekli izmantos atbilstoši Privātuma aizsardzības noteikumiem, lai:
 • noslēgtu un administrētu apdrošināšanas līgumu;
 • izskatītu atlīdzības gadījumus;
 • saņemtu papildu datus no Kredītinformācijas biroja;
 • sazinātos ar Tevi un sniegtu individualizētu apdrošināšanas piedāvājumu, piemēram, sniegtu atkārtotu piedāvājumu pēc paredzamā apdrošināšanas perioda beigām vai gadījumā, ja nav izdevies veiksmīgi noslēgt apdrošināšanas polisi.
Piekrītu, ka veicot šīs polises apmaksu ar karti, polises rēķini katru mēnesi tiks samaksāti automātiski un tie netiks nosūtīti uz manu norādīto e-pasta adresi.

Lauks ir obligāts

Maksājums

Apdrošināšanas līgums stājas spēkā polisē norādītajā datumā un laikā ar noteikumu, ka veikta apdrošināšanas prēmijas samaksa.

 • Maksāt internetbankā

  Maksāt ar karti

Maksājot ar karti, If polises rēķini katru mēnesi tiks samaksāti automātiski. Polises apmaksa 12 maksājumos iespējama tikai ar automātisku rēķinu apmaksu. Citi maksājumu veidi pieejami, izvēloties mazāku maksājumu skaitu.