Octa

Transportlīdzeklis

Lauks ir obligāts

Reģistrācijas numurs ievadīts nepareizi

Transportlīdzeklis ar Taviem norādītajiem datiem nav atrasts. Lai aprēķinātu cenu, tomēr nepieciešams arī tehniskās pases numurs.

Lauks ir obligāts

Tehniskās pases numurs ievadīts nepareizi

E-pasta adrese ievadīta nepareizi

Tālruņa numurs ievadīts nepareizi

Tālruņa numurs ievadīts nepareizi

Invaliditātes apliecība

Lauks ir obligāts

Nepareizs invaliditātes apliecības numurs

Apliecība pieder bērnam (manam vai manā aizbildniecībā esošam)

Lauks ir obligāts

Personas kods ievadīts nepareizi

Ja piekrīti saņemt individuālu apdrošināšanas informāciju no If, norādi savu kontaktinformāciju.

Nezini tehniskās apliecības numuru? Ņem vērā, ka cenas aprēķinu vari veikt tikai tad, ja esi transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs.

Turpinot Tu apliecini, ka esi iepazinies ar Privātuma aizsardzības noteikumiem par personas datu apstrādi.

{{ model.vehicle.brand }} {{ model.vehicle.model }} ({{ model.vehicle.registrationNumber | uppercase }})

Invaliditātes apliecības numurs: {{ model.disabilityLicenseNumber }}

Apliecībā norādītais personas kods: {{ model.disabledChildCode }}

OCTA

{{ policyExistsWarning }}

Izvēlies periodu

{{ item.period }} mēnesis {{ item.period}} mēneši {{ item.period}} mēneši
{{item.amount | hkCurrency: 'False' }}

Apdrošināšanas periods

Apdrošināšanas periods

Lauks ir obligāts

Datums ievadīts nepareizi

Datums nevar būt pagātnē

Sākuma datums nevar būt vairāk kā {{ maxDaysInFuture }} dienas uz priekšu

Polise stāsies spēkā ne ātrāk kā {{model.minStartDate | hkDate }}

{{model.startDate | hkDate }} līdz {{model.endDate | hkDate }} {{ model.policyPeriodDays }} diena/-s
Icon/ui/clock
{{ purchaseDelayRuleTranslation }}
Apdrošināšana spēkā ne tikai Baltijā, bet arī visās Eiropas ekonomikas zonas valstīs.

Papildini polisi

{{model.tzrPremium | hkCurrency: 'False' }}
Atlīdzība pie If
Pēc negadījuma Tev nevajadzēs vērsties pie cita apdrošinātāja.
Pēc negadījuma Tev nevajadzēs vērsties pie cita apdrošinātāja. Ja kāds Tev nodarīs zaudējumus, If sniegs ar atlīdzības saņemšanu saistīto servisu, kā arī veiks atlīdzības izmaksu un parūpēsies par transportlīdzekļa remontu.

  • Apdrošināšana spēkā visiem transportlīdzeklim un personīgajām mantām nodarītajiem zaudējumiem
  • Apdrošināšana neattiecas uz personas veselībai un dzīvībai nodarītajiem zaudējumiem
  • Apdrošināšana spēkā arī negadījumiem, kas notikuši Igaunijā un Lietuvā
Nerādīt aprakstu Kas iekļauts apdrošināšanā

Standartlīguma periods: {{model.startDate | hkDate }} - {{model.endDate | hkDate }} {{ model.policyPeriodDays }} diena/-s ({{ model.policyPeriodMonths }} mēnesis) ({{ model.policyPeriodMonths }} mēneši) ({{ model.policyPeriodMonths }} mēneši)

Apdrošinājuma ņēmējs

Apdrošinājuma ņēmējs/maksātājs Apdrošinājuma ņēmējs/maksātājs
{{ model.policyHolder.name | uppercase }} {{ model.policyHolder.surname | uppercase }}, {{ model.policyHolder.code }}

Lauks ir obligāts

Lauks ir obligāts

Lūdzu, izmanto latīņu alfabēta burtus!

Lauks ir obligāts

Lūdzu, izmanto latīņu alfabēta burtus!

Lauks ir obligāts

Reģistrācijas numurs ievadīts nepareizi

Lauks ir obligāts

Lauks ir obligāts

E-pasta adrese ievadīta nepareizi

E-pasts ir pārāk garš, atļauti tikai 70 simboli

Lauks ir obligāts

Tālruņa numurs ievadīts nepareizi

Tālruņa numurs ievadīts nepareizi

Juridiskās personas pārstāvis

Lauks ir obligāts

Lūdzu, izmanto latīņu alfabēta burtus!

Lauks ir obligāts

Lūdzu, izmanto latīņu alfabēta burtus!

{{ model.authorizedPerson.name | uppercase }} {{ model.authorizedPerson.surname | uppercase }}, {{ model.authorizedPerson.code }}
Transportlīdzekļa turētāja kontaktinformācija Transportlīdzekļa īpašnieks/turētājs
Nenorādīšu transportlīdzekļa īpašnieka/turētāja kontaktinformāciju

Lauks ir obligāts

E-pasta adrese ievadīta nepareizi

E-pasts ir pārāk garš, atļauti tikai 70 simboli

Lauks ir obligāts

Tālruņa numurs ievadīts nepareizi

Tālruņa numurs ievadīts nepareizi

Transportlīdzekļa īpašniekam vai turētājam likumā noteiktajos gadījumos tiks nosūtīts paziņojums, ja OCTA līgums zaudēs spēku pirms termiņa beigām (piemēram, transportlīdzekļu reģistrā tiks reģistrēts jauns īpašnieks).

Apliecinājumi un nosacījumi

Iepazinos un piekrītu apdrošināšanas noteikumiem

Lauks ir obligāts

Iepazinos un piekrītu apdrošināšanas noteikumiem

Lauks ir obligāts


If P&C Insurance AS Latvijas filiāle Tevis sniegto informāciju par sevi un transportlīdzekli izmantos atbilstoši Privātuma aizsardzības noteikumiem, lai:
  • noslēgtu un administrētu apdrošināšanas līgumu;
  • izskatītu atlīdzības gadījumus;
  • sazinātos ar Tevi un sniegtu individualizētu apdrošināšanas piedāvājumu, piemēram, sniegtu atkārtotu piedāvājumu pēc paredzamā apdrošināšanas perioda beigām vai gadījumā, ja nav izdevies veiksmīgi noslēgt apdrošināšanas polisi.
Piekrītu, ka veicot šīs polises apmaksu ar karti, polises rēķini katru mēnesi tiks samaksāti automātiski un tie netiks nosūtīti uz manu norādīto e-pasta adresi.

Lauks ir obligāts

Maksājums

Apdrošināšanas līgums stājas spēkā polisē norādītajā datumā un laikā ar noteikumu, ka veikta apdrošināšanas prēmijas samaksa.

  • Maksāt internetbankā

    Maksāt ar karti

Maksājot ar karti, If polises rēķini katru mēnesi tiks samaksāti automātiski. Polises apmaksa 12 maksājumos iespējama tikai ar automātisku rēķinu apmaksu. Citi maksājumu veidi pieejami, izvēloties mazāku maksājumu skaitu.