Ceļojumam

Informācija par ceļojumu

{{ item.name }}
{{ item.note }}

Lauks ir obligāts

Datums ievadīts nepareizi

Datums nevar būt pagātnē

Polisi iespējams iegādāties ne ātrāk kā 365 dienas pirms ceļojuma

Lauks ir obligāts

Datums ievadīts nepareizi

Polises sākuma datumam jābūt pirms beigu datuma

Maksimālais ceļojuma polises ilgums ir 365 dienas

Datums nevar būt pagātnē

{{ model.periodInDays }} diena/-s

E-pasta adrese ievadīta nepareizi

Ja piekrīti saņemt individuālu Ceļojumu apdrošināšanas informāciju no If, norādi savu e-pastu.

Turpinot Tu apliecini, ka esi iepazinies ar Privātuma aizsardzības noteikumiem par personas datu apstrādi.

Ceļojuma teritorija: {{ { value: model.effectiveArea, items: singleTripEffectiveAreas } | hkListItem: 'key':'name' }}

Periods: {{model.startDate | hkDate }} - {{model.endDate | hkDate }}, {{ model.periodInDays }} diena/-s

Ceļotāji

Norādi ceļotāju skaitu atbilstoši vecuma grupai
{{ :: ageGroup.name }}

Lauka vērtībai jābūt ciparam

Lauks ir obligāts

Lai turpinātu, jānorāda vismaz 1 persona

Vienā ceļojumā var apdrošināt ne vairāk kā 50 personas

Ceļotāji pieder šādām vecuma grupām

{{ :: ageGroup.name }}: 1 ceļotājs {{ :: ageGroup.name }}: {{ model.ageGroups[ageGroup.key] }} ceļotāji

Polises segums

Apdrošinājuma summa 1 ceļotājam.
Ja ceļotāju grupā kādam vajadzīgs atšķirīgs polises segums, lūdzu, noformē atsevišķu polisi.

Lauks ir obligāts

Lauks ir obligāts

Ceļojuma izmaiņas ārkārtas situācijās
Atbildība un juridiskā palīdzība
{{ ::package.liability.priceVariant.title }}
Iedzīve prombūtnes laikā
{{ ::package.content.priceVariant.title }}
Nelaimes gadījumi (Nāve un Invaliditāte)
{{ ::package.personalAccident.priceVariant.title }}
Drošība nomājot auto
{{ ::package.carRentalDeductible.priceVariant.title }}
Ja plāno aktīvi atpūsties, izvēlies arī:
 • Paaugstināta riska aktivitātes
 • Viegls fizisks darbs
Izvēlētais segums:
 • Medicīniskā palīdzība {{ { value: model.package.medicalTreatment, items: package.medicalTreatment.priceVariants } | hkListItem: 'code':'title' }}
 • Bagāža un personīgās mantas {{ { value: model.package.luggage, items: package.luggage.priceVariants } | hkListItem: 'code':'title' }}
 • Ceļojuma izmaiņas {{ { value: model.package.travelInterruption, items: package.travelInterruption.priceVariants } | hkListItem: 'code':'title' }}
 • Ceļojuma izmaiņas ārkārtas situācijās
 • Atbildība un juridiskā palīdzība {{ ::package.liability.priceVariant.title }}
 • Iedzīve prombūtnes laikā {{ ::package.content.priceVariant.title }}
 • Nelaimes gadījumi (Nāve un Invaliditāte) {{ ::package.personalAccident.priceVariant.title }}
 • Drošība nomājot auto {{ ::package.carRentalDeductible.priceVariant.title }}
 • Paaugstināta riska aktivitātes
 • Viegls fizisks darbs

Pirkuma dati

Apdrošinājuma ņēmējs/maksātājs Apdrošinājuma ņēmējs/maksātājs

Lauks ir obligāts

Reģistrācijas numurs ievadīts nepareizi

Lauks ir obligāts

Lauks ir obligāts

Lūdzu, izmanto latīņu alfabēta burtus!

Lauks ir obligāts

Lūdzu, izmanto latīņu alfabēta burtus!

Lauks ir obligāts

E-pasta adrese ievadīta nepareizi

E-pasts ir pārāk garš, atļauti tikai 70 simboli

Lauks ir obligāts

Tālruņa numurs ievadīts nepareizi

Tālruņa numurs ievadīts nepareizi

{{ model.policyHolder.name | uppercase }} {{ model.policyHolder.surname | uppercase }}, {{ model.policyHolder.code }}
{{ model.policyHolder.email }}
{{ model.policyHolder.phoneNumber }}
Juridiskās personas pārstāvis

Lauks ir obligāts

Lūdzu, izmanto latīņu alfabēta burtus!

Lauks ir obligāts

Lūdzu, izmanto latīņu alfabēta burtus!

{{ model.authorizedPerson.name | uppercase }} {{ model.authorizedPerson.surname | uppercase }}, {{ model.authorizedPerson.code }}
Es došos šajā ceļojumā
Ceļotāji

Lauks ir obligāts

Lūdzu, izmanto latīņu alfabēta burtus!

Lauks ir obligāts

Lūdzu, izmanto latīņu alfabēta burtus!

Lauks ir obligāts

Personas kods ievadīts nepareizi

Apdrošinātās personas vecums nevar pārsniegt 75 gadus. Lai apdrošinātu ceļotājus vecākus par 75 gadiem, lūdzam rakstīt uz info@if.lv.

Apdrošinātā persona ar šādu personas kodu jau ir pievienota

Lauks ir obligāts

Datums ievadīts nepareizi

Apdrošinātās personas vecums nevar pārsniegt 75 gadus. Lai apdrošinātu ceļotājus vecākus par 75 gadiem, lūdzam rakstīt uz info@if.lv.

Dzimšanas datums nevar būt nākotnē

Aprēķinātā cena: {{model.premium | hkCurrency: 'False' }}
Aprēķinātajai cenai piemērotā atlaide: {{model.discount | hkCurrency: 'False' }}

Apliecinājumi un nosacījumi

Iepazinos un piekrītu apdrošināšanas noteikumiem

Lauks ir obligāts

Apdrošināšanas līgums var tikt noslēgts tikai pirms Ceļojuma uzsākšanas, tas ir, pirms Latvijas robežas šķērsošanas, un ir slēdzams uz visu Ceļojuma laiku.
If P&C Insurance AS Latvijas filiāle Tevis sniegto informāciju par sevi, apdrošinātajiem un ceļojumu izmantos atbilstoši Privātuma aizsardzības noteikumiem, lai:
 • novērtētu apdrošināmo risku un aprēķinātu apdrošināšanas prēmiju;
 • noslēgtu un administrētu apdrošināšanas līgumu;
 • izskatītu atlīdzības gadījumu, tostarp apstrādājot apdrošināto sensitīvos datus.
Piekrītu, ka veicot šīs polises apmaksu ar karti, polises rēķini katru mēnesi tiks samaksāti automātiski un tie netiks nosūtīti uz manu norādīto e-pasta adresi.

Lauks ir obligāts

Maksājums

Apdrošināšanas līgums stājas spēkā polisē norādītajā datumā un laikā ar noteikumu, ka veikta apdrošināšanas prēmijas samaksa.

 • Maksāt internetbankā

  Maksāt ar karti

Maksājot ar karti, If polises rēķini katru mēnesi tiks samaksāti automātiski. Polises apmaksa 12 maksājumos iespējama tikai ar automātisku rēķinu apmaksu. Citi maksājumu veidi pieejami, izvēloties mazāku maksājumu skaitu.

Vērts zināt

Ja ceļojuma laikā nepieciešama medicīniska palīdzība, vērsies pēc tās jebkurā ārstniecības iestādē. Sev ērtāk sasniedzamo ārstniecības iestādi izvēlies pats, nesaskaņojot ar If.

 

Apdrošināšanas noteikumi:

Ceļojumu apdrošināšana

Ceļojumu apdrošināšanas informācijas dokuments 2024/01

 

Cena ir spēkā aprēķina brīdī. Norādītās apdrošināšanas segumu izvēles nav uzskatāmas par individuālu ieteikumu.