Moodboard LV TRAVEL

Ceļojumu apdrošināšana

Ceļojumu apdrošināšana

Esi drošs ar If Ceļojumu apdrošināšanu arī COVID-19 pandēmijas laikā!

Atlīdzinām medicīniskos izdevumus un izdevumus par ceļojuma atcelšanu vai pārtraukšanu COVID-19 dēļ.

Lasīt vairāk

Ceļojumam

Informācija par ceļojumu

{{ item.name }}

Lauks ir obligāts

Datums ievadīts nepareizi

Datums nevar būt pagātnē

Polisi iespējams iegādāties ne ātrāk kā 365 dienas pirms ceļojuma

Lauks ir obligāts

Datums ievadīts nepareizi

Polises sākuma datumam jābūt pirms beigu datuma

Maksimālais ceļojuma polises ilgums ir 365 dienas

Datums nevar būt pagātnē

{{ model.periodInDays }} diena/-s

Ceļojuma teritorija: {{ { value: model.effectiveArea, items: singleTripEffectiveAreas } | hkListItem: 'key':'name' }}

Periods: {{model.startDate | hkDate }} - {{model.endDate | hkDate }}, {{ model.periodInDays }} diena/-s

Ceļotāji

Norādi ceļotāju skaitu atbilstoši vecuma grupai
{{ :: ageGroup.name }}

Lauka vērtībai jābūt ciparam

Lauks ir obligāts

Lai turpinātu, jānorāda vismaz 1 persona

Vienā ceļojumā var apdrošināt ne vairāk kā 50 personas

Ceļotāji pieder šādām vecuma grupām

{{ :: ageGroup.name }}: 1 ceļotājs {{ :: ageGroup.name }}: {{ model.ageGroups[ageGroup.key] }} ceļotāji

Polises segums

Tava izvēle

{{p.title}}

Ja plāno aktīvi atpūsties, izvēlies arī:
Izvēlētais segums: {{ p.title }}
  • {{r.title}} {{model.selectedPackage.items[r.code].text}} {{r.details}}
  • {{r.title}}

Pirkuma dati

Apdrošinājuma ņēmējs/maksātājs Apdrošinājuma ņēmējs/maksātājs

Lauks ir obligāts

Reģistrācijas numurs ievadīts nepareizi

Lauks ir obligāts

Lauks ir obligāts

Lūdzu, izmanto latīņu alfabēta burtus!

Lauks ir obligāts

Lūdzu, izmanto latīņu alfabēta burtus!

Lauks ir obligāts

Tālruņa numurs ievadīts nepareizi

Tālruņa numurs ievadīts nepareizi

Lauks ir obligāts

E-pasta adrese ievadīta nepareizi

E-pasts ir pārāk garš, atļauti tikai 70 simboli

{{ model.policyHolder.name | uppercase }} {{ model.policyHolder.surname | uppercase }}, {{ model.policyHolder.code }}
{{ model.policyHolder.phoneNumber }}
{{ model.policyHolder.email }}
Juridiskās personas pārstāvis

Lauks ir obligāts

Lūdzu, izmanto latīņu alfabēta burtus!

Lauks ir obligāts

Lūdzu, izmanto latīņu alfabēta burtus!

{{ model.authorizedPerson.name | uppercase }} {{ model.authorizedPerson.surname | uppercase }}, {{ model.authorizedPerson.code }}
Es došos šajā ceļojumā
Ceļotāji

Lauks ir obligāts

Lūdzu, izmanto latīņu alfabēta burtus!

Lauks ir obligāts

Lūdzu, izmanto latīņu alfabēta burtus!

Lauks ir obligāts

Personas kods ievadīts nepareizi

Apdrošinātās personas vecums nevar pārsniegt 75 gadus. Lai apdrošinātu ceļotājus vecākus par 75 gadiem, lūdzam zvanīt 8333.

Apdrošinātā persona ar šādu personas kodu jau ir pievienota

Lauks ir obligāts

Datums ievadīts nepareizi

Apdrošinātās personas vecums nevar pārsniegt 75 gadus. Lai apdrošinātu ceļotājus vecākus par 75 gadiem, lūdzam zvanīt 8333.

Dzimšanas datums nevar būt nākotnē

Aprēķinātā cena: {{model.premium | hkCurrency: 'False' }}
Aprēķinātajai cenai piemērotā atlaide: {{model.discount | hkCurrency: 'False' }}
Apliecinājumi un nosacījumi
Iepazinos un piekrītu apdrošināšanas noteikumiem

Lauks ir obligāts

Apdrošināšanas līgums var tikt noslēgts tikai pirms Ceļojuma uzsākšanas, tas ir, pirms Latvijas robežas šķērsošanas, un ir slēdzams uz visu Ceļojuma laiku.
If P&C Insurance AS Latvijas filiāle Tevis sniegto informāciju par sevi, apdrošinātajiem un ceļojumu izmantos atbilstoši Privātuma aizsardzības noteikumiem, lai:
  • novērtētu apdrošināmo risku un aprēķinātu apdrošināšanas prēmiju;
  • noslēgtu un administrētu apdrošināšanas līgumu;
  • izskatītu atlīdzības gadījumu, tostarp apstrādājot apdrošināto sensitīvos datus.
Maksājums

Apdrošināšanas līgums stājas spēkā polisē norādītajā datumā un laikā ar noteikumu, ka veikta apdrošināšanas prēmijas samaksa.
Atteikuma tiesības un cita informācija attiecībā uz apdrošināšanas līguma noslēgšanu internetā.

  • Maksāt internetbankā
    Maksāt ar karti

Jaunums!

Izvēlies Super polisi un esi drošs - ar COVID-19 izplatību vai Latvijas valsts robežu slēgšanu saistītie ceļojuma atcelšanas izdevumi tiks apmaksāti!

 

Vērts zināt

COVID-19 un If ceļojumu apdrošināšana

Apdrošināšanas noteikumi:

Ceļojumu apdrošināšana

Ceļojumu apdrošināšanas informācijas dokuments 2018/01