Ceļojumi_hero

Ceļojumu apdrošināšana

Ceļojumu apdrošināšana

Lasīt vairāk

CEĻOJUMI

Informācija par ceļojumu

Ja nezini, kuru teritoriju izvēlēties - skaties šeit.

Lauks ir obligāts

Lauks ir obligāts

Datums ievadīts nepareizi

Datums nevar būt pagātnē

Polisi iespējams iegādāties ne ātrāk kā 365 dienas pirms ceļojuma

Lauks ir obligāts

Datums ievadīts nepareizi

Polises sākuma datumam jābūt pirms beigu datuma

Maksimālais ceļojuma polises ilgums ir 365 dienas

Datums nevar būt pagātnē

{{ model.periodInDays }} diena/-s

Galamērķis: {{ { value: model.effectiveArea, items: singleTripEffectiveAreas } | hkListItem: 'key':'name' }}

Periods: {{model.startDate | hkDate }} - {{model.endDate | hkDate }}, {{ model.periodInDays }} diena/-s

Ceļotāji

Norādi ceļotāju skaitu atbilstoši vecuma grupai
{{ :: ageGroup.name }}

Lauka vērtībai jābūt ciparam

Lauks ir obligāts

Lai turpinātu, jānorāda vismaz 1 persona

Vienā ceļojumā var apdrošināt ne vairāk kā 50 personas

Ceļotāji pieder šādām vecuma grupām

{{ :: ageGroup.name }}: 1 ceļotājs {{ :: ageGroup.name }}: {{ model.ageGroups[ageGroup.key] }} ceļotāji

Polises segums

Tava izvēle

{{p.title}}

Iekļautie riski
Neiekļautie riski
Ja plāno aktīvi atpūsties, izvēlies arī:
Izvēlētais segums: {{ p.title }}
 • {{r.title}} {{model.selectedPackage.items[r.code].text}} {{r.details}}
 • {{r.title}}

Pirkuma dati

Apdrošinājuma ņēmējs/maksātājs Apdrošinājuma ņēmējs/maksātājs

Lauks ir obligāts

Reģistrācijas numurs ievadīts nepareizi

Lauks ir obligāts

Lauks ir obligāts

Lūdzu, izmanto latīņu alfabēta burtus!

Lauks ir obligāts

Lūdzu, izmanto latīņu alfabēta burtus!

Lauks ir obligāts

Tālruņa numurs ievadīts nepareizi

Tālruņa numurs ievadīts nepareizi

Lauks ir obligāts

E-pasta adrese ievadīta nepareizi

E-pasts ir pārāk garš, atļauti tikai 70 simboli

{{ model.policyHolder.name | uppercase }} {{ model.policyHolder.surname | uppercase }}, {{ model.policyHolder.code }}
{{ model.policyHolder.phoneNumber }}
{{ model.policyHolder.email }}
Juridiskās personas pārstāvis

Lauks ir obligāts

Lūdzu, izmanto latīņu alfabēta burtus!

Lauks ir obligāts

Lūdzu, izmanto latīņu alfabēta burtus!

{{ model.authorizedPerson.name | uppercase }} {{ model.authorizedPerson.surname | uppercase }}, {{ model.authorizedPerson.code }}
Es došos šajā ceļojumā
Ceļotāji

Lauks ir obligāts

Lūdzu, izmanto latīņu alfabēta burtus!

Lauks ir obligāts

Lūdzu, izmanto latīņu alfabēta burtus!

Lauks ir obligāts

Personas kods ievadīts nepareizi

Apdrošinātās personas vecums nevar pārsniegt 75 gadus. Lai apdrošinātu ceļotājus vecākus par 75 gadiem, lūdzam zvanīt 8333.

Apdrošinātā persona ar šādu personas kodu jau ir pievienota

Lauks ir obligāts

Datums ievadīts nepareizi

Apdrošinātās personas vecums nevar pārsniegt 75 gadus. Lai apdrošinātu ceļotājus vecākus par 75 gadiem, lūdzam zvanīt 8333.

Dzimšanas datums nevar būt nākotnē

Aprēķinātā cena: {{model.premium | hkCurrency: 'False' }}
Aprēķinātajai cenai piemērotā atlaide: {{model.discount | hkCurrency: 'False' }}
Apliecinājumi un nosacījumi
Iepazinos un piekrītu apdrošināšanas noteikumiem

Lauks ir obligāts

Apliecinu, ka man ir izskaidrota jēdziena "pašrisks" būtība. Iepazīties ar jēdziena būtību.

Lauks ir obligāts

Apdrošināšanas līgums var tikt noslēgts tikai pirms Ceļojuma uzsākšanas, tas ir, pirms Latvijas robežas šķērsošanas, un ir slēdzams uz visu Ceļojuma laiku.
If P&C Insurance AS Latvijas filiāle Tevis sniegto informāciju par sevi, apdrošinātajiem un ceļojumu izmantos atbilstoši Privātuma aizsardzības noteikumiem, lai:
 • novērtētu apdrošināmo risku un aprēķinātu apdrošināšanas prēmiju;
 • noslēgtu un administrētu apdrošināšanas līgumu;
 • izskatītu atlīdzības gadījumu, tostarp apstrādājot apdrošināto sensitīvos datus.
Maksājums

Apdrošināšanas līgums stājas spēkā polisē norādītajā datumā un laikā ar noteikumu, ka veikta apdrošināšanas prēmijas samaksa.
Atteikuma tiesības un cita informācija attiecībā uz apdrošināšanas līguma noslēgšanu internetā.

 • Maksāt internetbankā
  Maksāt ar karti

VĒRTS ZINĀT

 • Tu vari izvēlēties sev piemērotāko apdrošināšanas programmu un pielāgot atbilstoši savam ceļojumam
 • If diennakts palīdzības tālrunis pēc negadījuma +371 6688 8833 (zvaniem no ASV +1 8006949470)

 • Ja noticis negadījums, If konsultēs un vajadzības gadījumā noorganizēs palīdzību un veiks maksājumus par nepieciešamajiem ārstniecības pakalpojumiem
 • Zaudējumi netiks atlīdzināti gadījumā, ja tie būs radušies tādu apstākļu rezultātā, kurus tu varēji paredzēt jau šī līguma noslēgšanas brīdī (piemēram, publicēti brīdinājumi par aviosatiksmes traucējumiem, reģionā esoši nemieri vai izziņoti streiki) 
 • Pilni Ceļojumu apdrošināšanas noteikumi pieejami šeit.
 • Ceļojumu apdrošināšanas informācijas dokuments 2018/01