Mājoklis

Mājokļa apdrošināšana

Mājokļa apdrošināšana

Lasīt vairāk

ATLAIDES KODS: 10MENESI

Tikai līdz 31. maijam - izmanto kodu 10MENESI un pērc Mājokļa apdrošināšanu gadam par 10 mēnešu cenu

MĀJOKLIS

PAMATINFORMĀCIJA

Lauks ir obligāts

Lauks ir obligāts

Lauks ir obligāts

Lauks ir obligāts

Internetā vari apdrošināt līdz 345 m2 lielu Mājokli, bet, apdrošinot Palīgēku, tai jābūt lielākai par 11 m2.

Lauks ir obligāts

Lauks ir obligāts

Lauks ir obligāts

Personas kods ievadīts nepareizi

Tālruņa numurs ievadīts nepareizi

Tālruņa numurs ievadīts nepareizi

Ja piekrīti, ka sazināmies ar Tevi, lai sniegtu individuālu apdrošināšanas risinājumu, norādi tālruņa numuru.

Mājokļa veids: {{ { value: model.dwelling.type, items: dwellingTypes } | hkListItem: 'key':'name' }}

Ielas nosaukums un ēkas numurs: {{ model.address.address.formattedAddress }}

Dzīvokļa numurs: {{ model.dwelling.flatNumber }}

Uzbūvēšanas gads: {{ { value: model.dwelling.constructionYear, items: constructionYearRanges } | hkListItem: 'key':'name' }}

Kopējā platība: {{ model.dwelling.area }}

Ēkas konstrukcijas: {{ { value: model.dwelling.material, items: buildingMaterials } | hkListItem: 'key':'name' }}

Pastāvīgi apdzīvots?:

Polises pircējs: {{ model.policyHolder.code }}

Tālrunis: {{ model.phoneNumber }}

Polises segums

Izvēlies pamata vai paplašinātu risku segumu

Pamata polise (apdrošināti polisē minētie riski)
 • Apdrošinājuma summa: Pilna atjaunošanas vērtība
 • Apdrošinājuma summa {{model.dwelling.insuranceValue | hkCurrency }}
 • Uguns nelaimes
 • Zādzība, vandālisms, transportlīdzekļa trieciens
 • Iedzīve: {{model.dwelling.contentValue | hkCurrency }}
 • Vētra, krusa, plūdi un ūdens noplūde no inženierkomunikācijām
 • Nelielas palīgēkas līdz 11 m2, kā arī sēta, žogs
Papildu segumi
 • {{coverage.name}}
Pašrisks: {{calculateDeductible() | hkCurrency }}
Super polise (apdrošināts jebkurš risks, kurš nav minēts kā izņēmums), piemēram:
 • Nokrišņu iekļūšana mājoklī
 • Mājokļa iedzīvotāju, viesu un bērnu netīši nodarīti zaudējumi
 • Juvelierizstrādājumu un apstādījumu apdrošināšana
 • Elektrības pārsprieguma/svārstību risks
 • Bojājumi kaimiņu veikta remonta dēļ
Papildu segumi:
Civiltiesiskā atbildība {{model.liabilityLimit | hkCurrency }}
Tu esi izvēlējies Super polisi, kurā ir iekļauts: Tu esi izvēlējies Pamata polisi, kurā ir iekļauts:
 • Apdrošinājuma summa: Pilna atjaunošanas vērtība
 • Apdrošinājuma summa {{model.dwelling.insuranceValue | hkCurrency }}
 • Iedzīve: {{model.dwelling.contentValue | hkCurrency }}
 • Uguns nelaimes
 • Zādzība, vandālisms, transportlīdzekļa trieciens
 • Vētra, krusa, plūdi un ūdens noplūde no inženierkomunikācijām
 • Nelielas palīgēkas līdz 11 m2, kā arī sēta, žogs
 • Nokrišņu iekļūšana mājoklī
 • Mājokļa iedzīvotāju, viesu un bērnu netīši nodarīti zaudējumi
 • Juvelierizstrādājumu un apstādījumu apdrošināšana
 • Elektrības pārsprieguma/svārstību risks
 • Bojājumi kaimiņu veikta remonta dēļ
Papildu segumi:
Civiltiesiskā atbildība {{model.liabilityLimit | hkCurrency }}
Papildu segumi
 • {{coverage.name}}
Pašrisks: {{calculateDeductible() | hkCurrency }}

Palīgēka

×
Palīgēka {{$index + 1}}

Lauks ir obligāts

Lauks ir obligāts

Precizē gadskaitli (četri cipari bez punkta un citām zīmēm)

Īpašumu, kas vecāks par 50 gadiem, apdrošinām individuāli. Sazinies ar mums, zvanot 8333!

Pārbaudi gadskaitli, ēkai ir jābūt nodotai ekspluatācijā

Lauks ir obligāts

Internetā vari apdrošināt līdz 345 m2 lielu Mājokli, bet, apdrošinot Palīgēku, tai jābūt lielākai par 11 m2.

Lauks ir obligāts

{{building.insuranceValue | hkCurrency }} Apdrošinājuma vērtība tiek rēķināta pēc ēkas informācijas

Ēkas veids: {{ { value: building.type, items: buildingTypes } | hkListItem: 'key':'name' }}

Uzbūvēšanas gads: {{ building.constructionYear }}

Platība: {{ building.area }}

Ēkas konstrukcijas: {{ { value: building.material, items: buildingMaterials } | hkListItem: 'key':'name' }}

Tu neesi izvēlējies apdrošināt palīgēkas

Pirkuma dati

Apdrošinājuma ņēmējs/maksātājs Apdrošinājuma ņēmējs/maksātājs

Lauks ir obligāts

Reģistrācijas numurs ievadīts nepareizi

Lauks ir obligāts

Lauks ir obligāts

Lauks ir obligāts

Tālruņa numurs ievadīts nepareizi

Tālruņa numurs ievadīts nepareizi

Lauks ir obligāts

E-pasta adrese ievadīta nepareizi

E-pasts ir pārāk garš, atļauti tikai 70 simboli

{{ model.policyHolder.name | uppercase }} {{ model.policyHolder.surname | uppercase }}, {{ model.policyHolder.code }}
{{ model.policyHolder.phoneNumber }}
{{ model.policyHolder.email }}
Juridiskās personas pārstāvis

Lauks ir obligāts

Lauks ir obligāts

{{ model.authorizedPerson.name | uppercase }} {{ model.authorizedPerson.surname | uppercase }}, {{ model.authorizedPerson.code }}
Vai īpašumam ir hipotekārais kredīts?

Lauks ir obligāts

Lauks ir obligāts

Īpašnieki

Lauks ir obligāts

Personas kods ievadīts nepareizi

Īpašnieks ar šādu personas kodu vai reģistrācijas numuru jau ir norādīts.

Lauks ir obligāts

Lauks ir obligāts

Apdrošināšanas periods
līdz {{model.endDate | hkDate }}

Lauks ir obligāts

Datums ievadīts nepareizi

Polise stāsies spēkā ne ātrāk kā {{model.minStartDate | hkDate }}

Polise stāsies spēkā ne vēlāk kā 16.07.2019

Maksājumu skaits
Nr. Maksājuma termiņš Summa apmaksai
{{ $index + 1 }} {{payment.dueDate | hkDate }} {{payment.amount | hkCurrency }}
Aprēķinātā cena: {{model.premium | hkCurrency }} gadā
Aprēķinātajai cenai piemērotā atlaide: {{model.discount | hkCurrency }}
Apliecinājumi un nosacījumi
Iepazinos un piekrītu apdrošināšanas noteikumiem

Lauks ir obligāts

Apliecinu, ka man ir izskaidrota jēdzienu - Pašrisks, Virsapdrošināšana un Zemapdrošināšana būtība. Iepazīties ar jēdziena būtību.

Lauks ir obligāts

If P&C Insurance AS Latvijas filiāle Tevis sniegto informāciju par sevi, mājokli un iedzīvi izmantos atbilstoši Privātuma aizsardzības noteikumiem, lai:
 • novērtētu apdrošināmo risku un aprēķinātu apdrošināšanas prēmiju;
 • noslēgtu un administrētu apdrošināšanas līgumu;
 • izskatītu atlīdzības gadījumus;
 • saņemtu papildu datus no Kredītinformācijas biroja;
 • sazinātos ar Tevi un sniegtu individualizētu apdrošināšanas piedāvājumu, piemēram, sniegtu atkārtotu piedāvājumu pēc paredzamā apdrošināšanas perioda beigām vai gadījumā, ja nav izdevies veiksmīgi noslēgt apdrošināšanas polis.
Maksājums

Apdrošināšanas līgums stājas spēkā polisē norādītajā datumā un laikā ar noteikumu, ka veikta apdrošināšanas prēmijas samaksa.
Atteikuma tiesības un cita informācija attiecībā uz apdrošināšanas līguma noslēgšanu internetā.

 • Maksāt internetbankā
  Maksāt ar karti

VĒRTS ZINĀT

 • Tu vari apdrošināt gan nekustamo īpašumu, iedzīvi un civiltiesisko atbildību, gan tikai nekustamo īpašumu un iedzīvi.
 • Izvēloties SUPER POLISI ir apdrošināts jebkurš risks, kurš nav minēts kā izņēmums.

 • 96% klientu mūs ieteiktu saviem radiem un draugiem - skati mūsu klientu atsauksmes par If Mājokļa apdrošināšanu.

 • Notiekot negadījumam palīdzam 24/7. If diennakts palīdzības tālrunis - 8333!

Apdrošināšanas noteikumi:
Mājokļa Pamata polise
Mājokļa Super polise
Vispārējā Civiltiesiskā atbildība
Vispārīgie apdrošināšanas noteikumi
Mājokļa apdrošināšanas informācijas dokuments 2018/01