Mājdzīvniekam

Pamatinformācija

Lauks ir obligāts

Lauks ir obligāts

Lauks ir obligāts

Datums ievadīts nepareizi

Dzīvniekam jābūt jaunākam par 8 gadiem

Dzimšanas datums nevar būt nākotnē

Lauks ir obligāts

Personas kods ievadīts nepareizi

E-pasta adrese ievadīta nepareizi

Tālruņa numurs ievadīts nepareizi

Tālruņa numurs ievadīts nepareizi

Ja piekrīti saņemt individuālu apdrošināšanas informāciju no If, norādi e-pastu un/vai tālruni.

Turpinot Tu apliecini, ka esi iepazinies ar Privātuma aizsardzības noteikumiem par personas datu apstrādi.

Mājdzīvnieks: {{ { value: model.specie, items: species } | hkListItem: 'key':'name' }}

Šķirne: {{ { value: model.breed, items: breeds } | hkListItem: 'key':'name' }}

Dzimšanas datums: {{model.dateOfBirth | hkDate }}

Īpašnieka personas kods: {{ model.policyHolder.code }}

Dzīvniekam ir čips:

E-pasts: {{ model.email }}

Tālrunis: {{ model.phoneNumber }}

Polises segums

Izvēlies ārstēšanas izdevumu apdrošināšanas summu
{{variant.title | hkCurrency: 'true'}}
{{variant.explanationText}}
 • Pazuduša dzīvnieka atrašanas un patversmes izmaksas: {{100 | hkCurrency: 'False' }}
 • Ceļojuma atcelšanas izmaksas mājdzīvnieka slimības vai traumas dēļ: {{700 | hkCurrency: 'False' }}
 • Mājdzīvnieka kaitējums citai personai, kas nav ģimenes loceklis: {{3500 | hkCurrency: 'False' }}
Ieraksti vēlamo atlīdzību mājdzīvnieka nāves vai pazušanas gadījumā (no 100€ līdz 2500€)

Lauks ir obligāts

Summa ievadīta nepareizi

Izvēlies summu no 100€ līdz 2500€

Izvēlies summu no 100€ līdz 2500€

 • Zādzība, nolaupīšana vai pazušana
 • Nāve slimības vai nelaimes gadījumā
 • Papildus! Ja suns ir apmācīts medību, neredzīgā pavadoņa vai dienesta suns, tad šo prasmju zuduma gadījumā izmaksājam atlīdzību 50% apmērā no Tevis ierakstītās summas.

Pašrisks {{calculateDeductible() | hkCurrency: 'False' }}

 • Ārstēšanās izdevumi {{model.treatmentPriceVariant.title | hkCurrency: 'False' }}
 • Pazuduša dzīvnieka atrašanas un patversmes izmaksas: {{100 | hkCurrency: 'False' }}
 • Ceļojuma atcelšanas izmaksas mājdzīvnieka slimības vai traumas dēļ: {{700 | hkCurrency: 'False' }}
 • Mājdzīvnieka kaitējums citai personai, kas nav ģimenes loceklis: {{3500 | hkCurrency: 'False' }}
 • Zādzība, nolaupīšana vai pazušana {{model.sumInsured | hkCurrency: 'False' }}
 • Nāve slimības vai nelaimes gadījumā {{model.sumInsured | hkCurrency: 'False' }}
 • Papildus! Ja suns ir apmācīts medību, neredzīgā pavadoņa vai dienesta suns, tad šo prasmju zuduma gadījumā izmaksājam atlīdzību 50% apmērā no Tevis ierakstītās summas. {{model.sumInsured / 2 | hkCurrency: 'False' }}

Pašrisks {{calculateDeductible() | hkCurrency: 'False' }}

Pirkuma dati

Apdrošinājuma ņēmējs/maksātājs Apdrošinājuma ņēmējs/maksātājs

Lauks ir obligāts

Reģistrācijas numurs ievadīts nepareizi

Lauks ir obligāts

Lauks ir obligāts

Lūdzu, izmanto latīņu alfabēta burtus!

Lauks ir obligāts

Lūdzu, izmanto latīņu alfabēta burtus!

Lauks ir obligāts

E-pasta adrese ievadīta nepareizi

E-pasts ir pārāk garš, atļauti tikai 70 simboli

Lauks ir obligāts

Tālruņa numurs ievadīts nepareizi

Tālruņa numurs ievadīts nepareizi

{{ model.policyHolder.name | uppercase }} {{ model.policyHolder.surname | uppercase }}, {{ model.policyHolder.code }}
{{ model.policyHolder.email }}
{{ model.policyHolder.phoneNumber }}
Juridiskās personas pārstāvis

Lauks ir obligāts

Lūdzu, izmanto latīņu alfabēta burtus!

Lauks ir obligāts

Lūdzu, izmanto latīņu alfabēta burtus!

{{ model.authorizedPerson.name | uppercase }} {{ model.authorizedPerson.surname | uppercase }}, {{ model.authorizedPerson.code }}
Mājdzīvnieku var apdrošināt, sākot ar četru mēnešu vecumu. Polise stāsies spēkā – {{model.minStartDate | hkDate }}.
līdz {{model.endDate | hkDate }}

Lauks ir obligāts

Datums ievadīts nepareizi

Polise stāsies spēkā ne ātrāk kā {{model.minStartDate | hkDate }}

Polise stāsies spēkā ne vēlāk kā {{model.maxStartDate | hkDate }}

Lauks ir obligāts

Maksimālais zīmju skaits ir 50

Lūdzu, izmanto latīņu alfabēta burtus!

Lauka vērtībai jābūt ciparam

Numuram jāsastāv no 15 cipariem

Numuru vari atrast Mikročipu reģistrā Numuru vari atrast Mājdzīvnieku reģistrā
Maksājumu skaits
Nr. Maksājuma termiņš Summa apmaksai
{{ $index + 1 }} {{payment.dueDate | hkDate }} {{payment.amount | hkCurrency: 'False' }}
Aprēķinātā cena: {{model.premium | hkCurrency: 'False' }}
Aprēķinātajai cenai piemērotā atlaide: {{model.discount | hkCurrency: 'False' }}

Apliecinājumi un nosacījumi

Iepazinos un piekrītu apdrošināšanas noteikumiem

Lauks ir obligāts

If P&C Insurance AS Latvijas filiāle Tevis sniegto informāciju par sevi un mājdzīvnieku izmantos atbilstoši Privātuma aizsardzības noteikumiem, lai:
 • novērtētu apdrošināmo risku un aprēķinātu apdrošināšanas prēmiju;
 • noslēgtu un administrētu apdrošināšanas līgumu;
 • izskatītu atlīdzības gadījumus;
 • saņemtu papildu datus no Kredītinformācijas biroja;
 • sazinātos ar Tevi un sniegtu individualizētu apdrošināšanas piedāvājumu, piemēram, sniegtu atkārtotu piedāvājumu pēc paredzamā apdrošināšanas perioda beigām vai gadījumā, ja nav izdevies veiksmīgi noslēgt apdrošināšanas polisi.
Piekrītu, ka veicot šīs polises apmaksu ar karti, polises rēķini katru mēnesi tiks samaksāti automātiski un tie netiks nosūtīti uz manu norādīto e-pasta adresi.

Lauks ir obligāts

Maksājums

Apdrošināšanas līgums stājas spēkā polisē norādītajā datumā un laikā ar noteikumu, ka veikta apdrošināšanas prēmijas samaksa.
Atteikuma tiesības un cita informācija attiecībā uz apdrošināšanas līguma noslēgšanu internetā.

 • Maksāt internetbankā

  Maksāt ar karti

Maksājot ar karti, If polises rēķini katru mēnesi tiks samaksāti automātiski. Polises apmaksa 12 maksājumos iespējama tikai ar automātisku rēķinu apmaksu. Citi maksājumu veidi pieejami, izvēloties mazāku maksājumu skaitu.

Vērts zināt

Tu vari noteikt sava mājdzīvnieka vērtību pats.

Apdrošinot savu mājdzīvnieku, Tu apdrošini arī savu civiltiesisko atbildību.

Atlīdzinām ne tikai ārstēšanās, bet arī medikamentu iegādes izmaksas.

 

Apdrošināšanas noteikumi:

Mājdzīvnieku apdrošināšana

Vispārīgie apdrošināšanas noteikumi

Mājdzīvnieku apdrošināšanas informācijas dokuments 2018/02