Majdzivnieki_hero

Mājdzīvnieku apdrošināšana

Mājdzīvnieku apdrošināšana

Lasīt vairāk

MĀJDZĪVNIEKI

PAMATINFORMĀCIJA

Lauks ir obligāts

Lauks ir obligāts

Lauks ir obligāts

Datums ievadīts nepareizi

Dzīvniekam jābūt jaunākam par 8 gadiem

Dzimšanas datums nevar būt nākotnē

Lauks ir obligāts

Personas kods ievadīts nepareizi

Tālruņa numurs ievadīts nepareizi

Tālruņa numurs ievadīts nepareizi

Ja piekrīti, ka sazināmies ar Tevi, lai sniegtu individuālu apdrošināšanas risinājumu, norādi tālruņa numuru.

Turpinot Tu apliecini, ka esi iepazinies ar Privātuma aizsardzības noteikumiem par personas datu apstrādi.

Mājdzīvnieks: {{ { value: model.specie, items: species } | hkListItem: 'key':'name' }}

Šķirne: {{ { value: model.breed, items: breeds } | hkListItem: 'key':'name' }}

Dzimšanas datums: {{model.dateOfBirth | hkDate }}

Īpašnieka personas kods: {{ model.policyHolder.code }}

Dzīvniekam ir čips:

Tālrunis: {{ model.phoneNumber }}

Polises segums

Polisē iekļautie riski un to apdrošinājuma summas
 • Ārstēšanās izdevumi {{700 | hkCurrency: 'False' }}
 • Paziņojuma un atlīdzības par atrašanu izmaksas {{100 | hkCurrency: 'False' }}
 • Apdrošinātās personas ceļojuma pārtraukšana vai atcelšana Mājdzīvnieka slimības vai nelaimes gadījuma dēļ {{700 | hkCurrency: 'False' }}
 • Apdrošinātās personas civiltiesiskā atbildība par Mājdzīvnieka nodarīto kaitējumu trešajām personām {{3500 | hkCurrency: 'False' }}
Zemāk esošajiem riskiem apdrošinājuma summu iespējams izvēlēties
Izvēlies apdrošinājuma summu

Lauks ir obligāts

Summa ievadīta nepareizi

Izvēlies summu no 100 līdz 2500 EUR

Izvēlies summu no 100 līdz 2500 EUR

 • Zādzība, nolaupīšana vai pazušana
 • Nāve
 • Medību, neredzīgā pavadoņa vai dienesta suņa prasmju zudums

Pašrisks {{calculateDeductible() | hkCurrency: 'False' }}

 • Ārstēšanās izdevumi {{700 | hkCurrency: 'False' }}
 • Paziņojuma un atlīdzības par atrašanu izmaksas {{100 | hkCurrency: 'False' }}
 • Apdrošinātās personas ceļojuma pārtraukšana vai atcelšana Mājdzīvnieka slimības vai nelaimes gadījuma dēļ {{700 | hkCurrency: 'False' }}
 • Apdrošinātās personas civiltiesiskā atbildība par Mājdzīvnieka nodarīto kaitējumu trešajām personām {{3500 | hkCurrency: 'False' }}
 • Zādzība, nolaupīšana vai pazušana {{model.sumInsured | hkCurrency: 'False' }}
 • Nāve {{model.sumInsured | hkCurrency: 'False' }}
 • Medību, neredzīgā pavadoņa vai dienesta suņa prasmju zudums {{model.sumInsured / 2 | hkCurrency: 'False' }}

Pašrisks {{calculateDeductible() | hkCurrency: 'False' }}

Pirkuma dati

Apdrošinājuma ņēmējs/maksātājs Apdrošinājuma ņēmējs/maksātājs

Lauks ir obligāts

Reģistrācijas numurs ievadīts nepareizi

Lauks ir obligāts

Lauks ir obligāts

Lauks ir obligāts

Tālruņa numurs ievadīts nepareizi

Tālruņa numurs ievadīts nepareizi

Lauks ir obligāts

E-pasta adrese ievadīta nepareizi

E-pasts ir pārāk garš, atļauti tikai 70 simboli

{{ model.policyHolder.name | uppercase }} {{ model.policyHolder.surname | uppercase }}, {{ model.policyHolder.code }}
{{ model.policyHolder.phoneNumber }}
{{ model.policyHolder.email }}
Juridiskās personas pārstāvis

Lauks ir obligāts

Lauks ir obligāts

{{ model.authorizedPerson.name | uppercase }} {{ model.authorizedPerson.surname | uppercase }}, {{ model.authorizedPerson.code }}
Mājdzīvnieku var apdrošināt, sākot ar četru mēnešu vecumu. Polise stāsies spēkā – {{model.minStartDate | hkDate }}.
līdz {{model.endDate | hkDate }}

Lauks ir obligāts

Datums ievadīts nepareizi

Polise stāsies spēkā ne ātrāk kā {{model.minStartDate | hkDate }}

Polise stāsies spēkā ne vēlāk kā {{model.maxStartDate | hkDate }}

Lauks ir obligāts

Maksimālais zīmju skaits ir 50

Lūdzu, izmanto latīņu alfabēta burtus!

Lauka vērtībai jābūt ciparam

Numuram jāsastāv no 15 cipariem

Numuru vari atrast Mikročipu reģistrā Numuru vari atrast Mājdzīvnieku reģistrā
Maksājumu skaits
Nr. Maksājuma termiņš Summa apmaksai
{{ $index + 1 }} {{payment.dueDate | hkDate }} {{payment.amount | hkCurrency: 'False' }}
Aprēķinātā cena: {{model.premium | hkCurrency: 'False' }}
Aprēķinātajai cenai piemērotā atlaide: {{model.discount | hkCurrency: 'False' }}
Apliecinājumi un nosacījumi
Iepazinos un piekrītu apdrošināšanas noteikumiem

Lauks ir obligāts

Apliecinu, ka man ir izskaidrota jēdziena "pašrisks" būtība. Iepazīties ar jēdzienu būtību.

Lauks ir obligāts

If P&C Insurance AS Latvijas filiāle Tevis sniegto informāciju par sevi un mājdzīvnieku izmantos atbilstoši Privātuma aizsardzības noteikumiem, lai:
 • novērtētu apdrošināmo risku un aprēķinātu apdrošināšanas prēmiju;
 • noslēgtu un administrētu apdrošināšanas līgumu;
 • izskatītu atlīdzības gadījumus;
 • saņemtu papildu datus no Kredītinformācijas biroja;
 • sazinātos ar Tevi un sniegtu individualizētu apdrošināšanas piedāvājumu, piemēram, sniegtu atkārtotu piedāvājumu pēc paredzamā apdrošināšanas perioda beigām vai gadījumā, ja nav izdevies veiksmīgi noslēgt apdrošināšanas polisi.
Maksājums

Apdrošināšanas līgums stājas spēkā polisē norādītajā datumā un laikā ar noteikumu, ka veikta apdrošināšanas prēmijas samaksa.
Atteikuma tiesības un cita informācija attiecībā uz apdrošināšanas līguma noslēgšanu internetā.

 • Maksāt internetbankā
  Maksāt ar karti

VĒRTS ZINĀT

 • Tu vari noteikt sava mājdzīvnieka vērtību pats.
 • Apdrošinot savu mājdzīvnieku, Tu apdrošini arī savu civiltiesisko atbildību.
 • Atlīdzinām ne tikai ārstēšanās, bet arī medikamentu iegādes izmaksas.
 • Neatlīdzinām izdevumus par slimību ārstēšanu, kuras iestājušās pirms polises iegādes vai arī nogaidīšanas periodā (14 dienas pēc polises iegādes).
 • 96% klientu mūs ieteiktu saviem radiem un draugiem - skati mūsu klientu atsauksmes.

Apdrošināšanas noteikumi:
Mājdzīvnieku apdrošināšana
Vispārīgie apdrošināšanas noteikumi
Mājdzīvnieku apdrošināšanas informācijas dokuments 2018/02